Genetyka, ekspresja informacji genetycznej, zadania otwarte #1

Poniższe zadania dotyczą ekspresji informacji genetycznej. Poruszają zagadnienia związane z transkrypcją oraz z translacją. Każdy maturzysta powinien bez problemów je rozwiązać.

Zadanie 1

Na poniższym schemacie uzupełnij opisy w miejscach oznaczonych czerwonymi cyframi 1, 2, 3 i 4.
uzupełnianie 1 –
2 –
3 –
4 –

Odpowiedź

1 – mRNA
2 – tRNA
3 –U (uracyl)
4 – Metionina

Zadanie 2

Na poniższym schemacie zaznacz replikację, transkrypcję oraz translację.
uzupełnianie

Odpowiedź

Replikacja na podanym schemacie nie jest przedstawiona.
odpowiedź 2

Zadanie 3

Oblicz ile nukleotydów tworzyło nić DNA kodującą białko składające się z 90 aminokwasów.

Odpowiedź

1 aminokwas = 3 nukleotydy
więc
90 aminokwasów * 3 nukleotydy = 180 nukleotydów.

Zadanie 4

Podaj ile kodonów liczyła nić DNA kodującą białko składające się z 90 aminokwasów.

Odpowiedź

Jeden kodon koduje jeden aminokwas. Więc nić z której powstało 90 aminokwasów liczyła 90 kodonów.

Zadanie 5

Dana jest następująca nić DNA: TGCAGCAATAAAGCG. Podaj kolejność nukleotydów w nici mRNA powstałej po procesie transkrypcji tej nici.

Odpowiedź

Nukleotydy dobudowywane są komplementarnie czyli
G – C
C – G
A – U
T – A
Więc z nici DNA:
TGCAGCAATAAAGCG
Powstanie nic mRNA:
ACGUCGUUAUUUCGC

Zadanie 6

Antykodon na tRNA zawiera nukleotydy CCC. Jaki aminokwas jest transportowany przez dane tRNA?

Odpowiedź

Jest to glicyna bo jeśli antykodonem jest CCC tzn że łączy się on z kodonem na mRNA w skład którego wchodzą nukleotydy GGG.

Zadanie 7

Oto fragment nici mRNA:
CUUCCUCAUCGU
Wypisz, w odpowiedniej kolejności, aminokwasy jakie będą transportowane przez tRNA do rybosomu.

Odpowiedź

lLeucyna, prolina, histydyna arginina

Zadanie 8

Dana jest następująca nić DNA: TGCAGCAATAAAGCG.
Jakie aminokwasy powstaną z tej nici w procesie translacji?

Odpowiedź

Z tej nici DNA powstanie nić mRNA:
ACGUCGUUAUUUCGC
I w związku z tym z tabelki mozna odczytac aminokwasy przyporzadkowane kodonom:
Treonina, seryna, leucyna, fenyloalanina, arginina.

Zbiór zadań maturalnych:

  • transkrypcja i translacja zadania
Scroll to Top