Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Parzydełkowce – bezkręgowce – zadania otwarte #1

Zadanie 1


W jakim środowisku żyją parzydełkowce? Na jakie gromady je dzielimy?

Odpowiedź

Parzydełkowce żyją w środowisku wodnym, w czystych i dobrze natlenionych wodach.
Dzielimy je na krążkopławy, stułbiopławy, kostkomeduzy i koralowce.

Zadanie 2


W ciele parzydełkowców wyróżniamy kilka rodzajów komórek. Do podanych rodzajów dopasuj ich funkcje.

-komórki interstycjalne
-komórki zmysłowe
-komórki parzydełkowe
-komórki nerwowe
-komórki gruczołowe
-komórki nabłonkowo-mięśniowe

a) obieranie bodźców
b) umożliwienie reagowania na bodźce
c) funkcja okrywająca oraz umożliwienie wykonywania ruchów
d) zdolność do przekształcania się w komórki innego typu
e) atak i obrona
f) wydzielanie enzymów


Odpowiedź

-komórki interstycjalne – zdolność do przekształcania się w komórki innego typu
-komórki zmysłowe – obieranie bodźców
-komórki parzydełkowe – atak i obrona
-komórki nerwowe – umożliwienie reagowania na bodźce
-komórki gruczołowe – wydzielanie enzymów
-komórki nabłonkowo-mięśniowe – funkcja okrywająca oraz umożliwienie wykonywania ruchów

Zadanie 3


Co to jest knidocyl i jakie pełni funkcje?

Odpowiedź

Knidocyl jest wyrostkiem czuciowym w komórce parzydełkowej.
Jego funkcją jest reakcja na bodziec. Podrażnienie knidocylu powoduje wyrzucenie nici parzydełka.

Zadanie 4


Wskaż informacje zgodne z prawdą.

a) Układ nerwowy parzydełkowców stanowi najniższy stopień rozwoju tego układu u tkankowców.
b) Polipy mają w swoim ciele ropalia.
c) Statocysty to narządy pomagające w trawieniu wewnątrzkomórkowym.
d) Meduzy poruszają się ruchem odrzutowym.
e) Poruszanie się parzydełkowców umożliwiają komórki interstycjalne.
f) Polipy mogą poruszać się pełzając lub koziołkując po podłożu.


Odpowiedź

a) Układ nerwowy parzydełkowców stanowi najniższy stopień rozwoju tego układu u tkankowców.
d) Meduzy poruszają się ruchem odrzutowym.
f) Polipy mogą poruszać się pełzając lub koziołkując po podłożu.

Zadanie 5


Czym jest strobilizacja i co powstaje w jej wyniku?

Odpowiedź

Strobilizacja jest sposobem bezpłciowego rozmnażania parzydełkowców.
Polega na poprzecznym podziale ciała polipa, w wyniku którego powstają młode meduzy – efyry.
jak zrobić glebogryzarkę spalinową
w ofercie sklepu agro metal znajdą państwo glebogryzarki spalinowe są to urządzenia wysokiej jakości które sprostają państwa oczekiwaniom