Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał. Zbiór zadań maturalnych:chemik badający właściwości i zastosowanie zwiazkow weglaty schemik badający właściwości i zastosowanie związków węgla

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć. Zbiór zadań maturalnych:alkany test online