Układ odpornościowy – biologia – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Na podstawie opisów określ nazwę tkanki lub komórek biorących udział w reakcjach odpornościowych.

a) Zachodzą w nich reakcje odpornościowe skierowane przeciwko patogenom, które pojawiają się w świetle jelita cienkiego.
b) Następuje w nich filtracja limfy i zatrzymywanie patogenów.
c) Komórki powstające w czerwonym szpiku kostnym; zdobywają kompetencję immunologiczną w szpiku lub grasicy.
d) Komórki, które powstają z monocytów i fagocytują patogeny.
e) Komórki odznaczające się zdolnością do niszczenia innych komórek organizmu, np. tych zmienionych przez nowotwór.


Odpowiedź

a) Kępki Peyera.
b) Węzły chłonne.
c) Limfocyty.
d) Makrofagi.
e) Komórki NK.

Zadanie 2


Jaką funkcję w reakcjach immunologicznych pełnią limfocyty Ts?

Odpowiedź

Limfocyty Ts są to tzw. limfocyty supresorowe, które hamują reakcje obronne organizmu.
Stanowią swoiste zabezpieczenie m.in. przed autoagresją.

Zadanie 3


Uzupełnij.

Pojedyncze przeciwciało składa się z …. łańcuchów polipeptydowych. Dwa z nich określane są jako łańcuchy ciężkie H.
…… kolejne – jako łańcuchy ………… oznaczane umownie literą ….. .
Przeciwciała określane są też jako …………………. .


Odpowiedź

Pojedyncze przeciwciało składa się z 4 łańcuchów polipeptydowych. Dwa z nich określane są jako łańcuchy ciężkie H.
Dwa kolejne – jako łańcuchy lekkie oznaczane umownie literą L.
Przeciwciała określane są też jako immunoglobuliny (Ig).

Zadanie 4


Pierwszą linię obrony organizmu stanowią bariery naturalne. Określ do jakiego rodzaju odporności należą i podaj 5 przykładów.  Wybierz dwa i uzasadnij dlaczego są one pomocne we wspomaganiu odporności organizmu.

Odpowiedź

Bariery naturalne należą do mechanizmów odporności nieswoistej.
Przykłady:
nieuszkodzona skóra – stanowi mechaniczną blokadę dla drobnoustrojów chorobotwórczych,
niskie pH potu i soku żołądkowego – utrudniają rozwój mikroorganizmów,
ślina i łzy – zawierają lizozym, który jest białkiem o działaniu bakteriobójczym,
fizjologiczne odruchy obronne – pomagają naturalnie usunąć drobnoustroje z organizmu, np. kaszel, kichanie, wymioty itp.,
błona śluzowa dróg oddechowych pokryta nabłonkiem migawkowym – dzięki rzęskom i śluzowi zatrzymuje i usuwa patogeny.

Zadanie 5


Określ, czy podane opisy charakteryzują odpowiedź immunologiczną typu komórkowego czy humoralnego.

a) Polega na produkcji przeciwciał.
b) Jest to odpowiedź z udziałem przeciwciał wytwarzanych przez limfocyty B.
c) Polega na niszczeniu komórek rozpoznawanych jako obce.
d) Biorą w niej udział limfocyty Th.
e) Jest to odpowiedź immunologiczna, która zachodzi również w wypadku uczulenia.
f) Jeden z etapów tej odpowiedzi immunologicznej polega na tym, że limfocyty T łączą się z limfocytami B.


Odpowiedź

a) Humoralna.
b) Humoralna.
c) Komórkowa.
d) Komórkowa.
e) Komórkowa.
f) Humoralna.

Zadanie 6


Określ znaczenie pamięci immunologicznej.

Odpowiedź

Dzięki pamięci immunologicznej przy kolejnym kontakcie z antygenem reakcja obronna jest szybsza i intensywniejsza.
Pamięć immunologiczna umożliwia też to, że kolejny kontakt z antygenem może przebiegać bezobjawowo.

Zadanie 7


Określ, które zdania są zgodne z prawdą, a które nie.

1. Limfocyty B dojrzewają w grasicy, a limfocyty T w szpiku kostnym.
2. Komórki NK są rodzajem komórek dendrytycznych.
3. Limfocyty B, makrofagi i komórki dendrytyczne to tzw. APC, czyli komórki prezentujące antygeny.
4. Jeden rodzaj przeciwciał łączy się z dowolnymi antygenami.
5. Trzecia linia obrony organizmu należy do mechanizmów odporności swoistej, czyli wrodzonej.
6. Nieswoista reakcja odpornościowa oparta na fagocytozie jest zawsze taka sama, niezależnie od czynnika chorobotwórczego.
7. Przed wykonaniem przeszczepu konieczne jest wykonanie badań określających zgodność tkankową pomiędzy dawcą i biorcą.
8. Zastosowanie surowicy pomaga szybko unieszkodliwić antygen.


Odpowiedź

1. Fałsz.
2. Fałsz.
3. Prawda.
4. Fałsz.
5. Fałsz.
6. Prawda.
7. Prawda.
8. Prawda.
Scroll to Top