Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Układ odpornościowy, narządy układu limfatycznego, śledziona, test #1

Test dotyczy śledziony. Porusza zagadnienie związane przede wszystkim z jej budową oraz funkcją. Jest średniej trudności.

Test dotyczy śledziony. Porusza zagadnienie związane przede wszystkim z jej budową oraz funkcją. Jest średniej trudności.