Tkanka nerwowa – biologia – zadania otwarte #3

Zadanie 1


Uzupełnij informacje.

Tkanka nerwowa składa się z komórek nerwowych (…………..) i komórek glejowych.
Tkanka nerwowa reaguje/nie reaguje na bodźce pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Komórki glejowe przewodzą impulsy nerwowe/nie przewodzą impulsów nerwowych.


Odpowiedź

Tkanka nerwowa składa się z komórek nerwowych (neuronów) i komórek glejowych.
Tkanka nerwowa reaguje na bodźce pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Komórki glejowe nie przewodzą impulsów nerwowych.

Zadanie 2


Określ funkcję układu nerwowego.

Odpowiedź

Układ nerwowy koordynuje i kontroluje wszystkie czynności organizmu oraz umożliwia jego sprawne funkcjonowanie.

Zadanie 3


Nazwij elementy tkanki nerwowej wskazane na ilustracji.

neuron


Odpowiedź

neuron-odpowiedz

Zadanie 4


Jaką funkcję pełnią komórki glejowe?

Odpowiedź

Dostarczają substancje odżywcze, izolują neurony oraz uczestniczą w regeneracji uszkodzonej tkanki nerwowej.

Zadanie 5


Czym jest synapsa?

Odpowiedź

Synapsa jest połączeniem między aksonem, a innymi komórkami. Pozwala na przekazywanie impulsu nerwowego.

Zadanie 6


Zaznacz punkt, w którym prawidłowo podany jest kierunek przekazywania informacji.

1. dendryty -> zakończenia aksonu -> ciało komórki
2. zakończenia aksonu -> ciało komórki -> dendryty
3. dendryty -> ciało komórki -> zakończenia aksonu
4. ciało komórki -> dendryty -> zakończenia aksonu


Odpowiedź

3. dendryty -> ciało komórki -> zakończenia aksonu

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/tkanka-nerwowa-biologia-zadania-otwarte-3/1827
Scroll to Top