Tkanka łączna – biologia – zadania otwarte #5

Zadanie 1


W tkance łącznej właściwej wyróżniamy tkankę siateczkową, włóknistą luźną, włóknistą zbitą i tłuszczową.
Do odpowiednich typów tkanek dopasuj podane informacje.

a) Dzieli się na żółtą i brunatną.
b) Pełni funkcję termoizolacyjną.
c) Tkanka ta tworzy głównie szpik kostny, śledzionę i węzły limfatyczne.
d) Stanowi rusztowanie, na którym opierają się inne tkanki budujące narządy.
e) Jej włókna mogą być ułożone w różny sposób. Tworzy ścięgna i więzadła, a także skórę właściwą kręgowców.


Odpowiedź

a) Dzieli się na żółtą i brunatną. TŁUSZCZOWA
b) Pełni funkcję termoizolacyjną. TŁUSZCZOWA
c) Tkanka ta tworzy głównie szpik kostny, śledzionę i węzły limfatyczne. SIATECZKOWA
d) Stanowi rusztowanie, na którym opierają się inne tkanki budujące narządy. WŁÓKNISTA LUŹNA
e) Jej włókna mogą być ułożone w różny sposób. Tworzy ścięgna i więzadła, a także skórę właściwą kręgowców. WŁÓKNISTA ZBITA

Zadanie 2


Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca brakujące nazwy elementów tkanki łącznej podporowej (szkieletowej).
tkanka-laczna-podporowa-szkieletowa

Odpowiedź

tkanka-laczna-podporowa-szkieletowa-odpowiedz

Zadanie 3


Uzupełnij informacje na temat krwi.

Krew jest tkanką łączną ……………. .
Transportuje ona substancje ……………… oraz produkty przemiany materii.
Krew wspomaga reakcje ………………….. organizmu oraz bierze udział w termoregulacji.
W składzie krwi wyróżnia się ………… i elementy morfotyczne.


Odpowiedź

Krew jest tkanką łączną płynną.
Transportuje ona substancje odżywcze oraz produkty przemiany materii.
Krew wspomaga reakcje odpornościowe organizmu oraz bierze udział w termoregulacji.
W składzie krwi wyróżnia się osocze i elementy morfotyczne.

Zadanie 4


Uzupełnij tabelę.

krew-wykres


Odpowiedź

krew-wykres-odpowiedz

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/biologia/tkanki-zwierzece
  • https://matura biomist pl/tkanka-laczna-biologia-zadania-otwarte-5/1834
  • zadania maturalne tkanki zwierzece
Scroll to Top