Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Tkanka mięśniowa – biologia – zadania otwarte #4

Zadanie 1


Co jest charakterystyczną cechą dla tkanki mięśniowej?

Odpowiedź

Kurczliwość, która pozwala na wykonywanie ruchów.

Zadanie 2


Do podanych rodzajów tkanek mięśniowych dopisz informacje.

TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA
a) mięśnie/struktury jakie buduje: …………………
b) charakterystyka ruchów: …………………
c) liczba jąder: …………………

TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SERCA
a) mięśnie/struktury jakie buduje: …………………
b) charakterystyka ruchów: …………………
c) liczba jąder: …………………

TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA
a) mięśnie/struktury jakie buduje: …………………
b) charakterystyka ruchów: …………………
c) liczba jąder: …………………


Odpowiedź

TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA
a) mięśnie/struktury jakie buduje: mięśnie szkieletowe
b) charakterystyka ruchów: szybkie, silne, zależne od woli
c) liczba jąder: wiele

TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SERCA
a) mięśnie/struktury jakie buduje: mięsień sercowy
b) charakterystyka ruchów: szybkie, słabsze, niezależne od woli
c) liczba jąder: jedno lub dwa

TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA
a) mięśnie/struktury jakie buduje: ściany narządów wewnętrznych
b) charakterystyka ruchów: powolne, długotrwałe, niezależne od woli
c) liczba jąder: jedno