Płazy – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Wskaż prawidłowe uzupełnienia zdań.

Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi/stałocieplnymi.
Prowadzą one wodny/ziemny/ziemno-wodny tryb życia.
Ich skóra jest cienka/gruba i niepozbawiona/pozbawiona łusek.
W skórze występuje wiele gruczołów potowych/śluzowych.


Odpowiedź

Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi.
Prowadzą one ziemno-wodny tryb życia.
Ich skóra jest cienka i pozbawiona łusek.
W skórze występuje wiele gruczołów śluzowych.

Zadanie 2


Uzupełnij charakterystykę układów w ciele płazów.

Gruczoły w skórze: …
Charakterystyka budowy czaszki: …
Kosteczki słuchowe: …
Klatka piersiowa: …
Wydajność wentylacji płuc: …
Elementy uczestniczące w wymianie gazowej: …
Ilość obiegów krwi: …
Ilość przedsionków w sercu: …
Ilość komór w sercu: …
Rodzaj zapłodnienia: …


Odpowiedź

Gruczoły w skórze: śluzowe, jadowe
Charakterystyka budowy czaszki: płaska, o ażurowej konstrukcji, lekka
Kosteczki słuchowe: strzemiączko
Klatka piersiowa: brak
Wydajność wentylacji płuc: mała
Elementy uczestniczące w wymianie gazowej: płuca, nabłonek jamy gębowo-gardzielowej, skóra
Ilość obiegów krwi: 2
Ilość przedsionków w sercu: 2
Ilość komór w sercu: 1
Rodzaj zapłodnienia: w zależności od rzędu wewnętrzne lub zewnętrzne

Zadanie 3


Jakie są przystosowania płazów do życia w dwóch środowiskach?

Odpowiedź

Skóra pokryta śluzem, lekka konstrukcja czaszki, długie kości kończyn, pojawienie się płuc, dwa obiegi krwi, wydalanie mocznika zamiast amoniaku.

Zadanie 4


Jakie działania są podejmowane w celu ochrony płazów?

Odpowiedź

– ochrona jezior i stawów (miejsca rozrodu płazów),
– opieka nad płazami podczas wędrówek,
– ustawowa ochrona wszystkich gatunków płazów,
– edukacja w zakresie znaczenia płazów dla środowiska.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top