Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Narządy zmysłów – oko człowieka test #1

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących oka człowieka.

Test dotyczy działu: układ nerwowy, a konkretnie narządy zmysłów. Test ten skupia się na oku człowieka.