Narząd smaku- narządy zmysłów – zadania otwarte #6

Zadanie 1


Poniższe zdania opisują narząd smaku. Wskaż, które są zgodne z prawdą, a które są fałszywe.

a. Narząd smaku to kubki smakowe rozmieszczone na brodawkach języka i w jamie ustnej.
b. Receptory smaku nie wykazują wrażliwości na substancje rozpuszczone w wodzie.
c. Każdy kubek smakowy zawiera receptory wrażliwe na wszystkie 5 smaków.
d. Receptory smaku pomagają w określeniu przydatności pokarmu do spożycia.


Odpowiedź

a. Narząd smaku to kubki smakowe rozmieszczone na brodawkach języka i w jamie ustnej. PRAWDA
b. Receptory smaku nie wykazują wrażliwości na substancje rozpuszczone w wodzie. FAŁSZ
c. Każdy kubek smakowy zawiera receptory wrażliwe na wszystkie 5 smaków. PRAWDA
d. Receptory smaku pomagają w określeniu przydatności pokarmu do spożycia. PRAWDA

 

Zadanie 2


Jakie smaki rozróżnia człowiek? Czym jest umami?

Odpowiedź

Człowiek rozróżnia 5 smaków: słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami.
Umami jest piątym smakiem, tzw. mięsnym. Powoduje go aminokwas zwany glutaminianem.

 

Zadanie 3


Czy możliwe jest stworzenie mapy lokalizacji odczuwanych smaków na języku? Uzasadnij.

Odpowiedź

Nie jest możliwe stworzenie takiej mapy, ponieważ każdy kubek smakowy zawiera receptory wrażliwe na wszystkie pięć smaków.

 

Zadanie 4


Wymień rodzaje brodawek języka. Których jest najwięcej?

Odpowiedź

Brodawki grzybowate, okolone, liściaste i nitkowate. Najwięcej jest brodawek nitkowatych (ok. 90%).

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/narzad-smaku-narzady-zmyslow-zadania-otwarte-6/1976
Scroll to Top