Narząd wzroku – narządy zmysłów – zadania otwarte #8

Oko jest zbudowane z gałki ocznej i narządów dodatkowych. Co do nich zaliczamy?
Do narządów dodatkowych oka zaliczamy brwi, rzęsy, powieki, mięśnie oka i gruczoły łzowe.

 

Poniższe opisy charakteryzują elementy gałki ocznej. Wskaż jakie struktury charakteryzują te opisy.

a. Znajduje się między rogówką a tęczówką, lekko załamuje promienie świetlne.
b. Otwór w tęczówce o zmiennej wielkości.
c. Okrywa przednią powierzchnię gałki ocznej; ochrania oko przed urazami mechanicznymi.
d. Tzw. plamka ślepa.
e. Część siatkówki, która jest skupieniem czopków.
f. Jest to przezroczysta część błony włóknistej; umożliwia wnikanie promieni świetlnych do wnętrza oka.
g. Jest całkowicie przezroczysta. Warunkuje ostrość widzenia dzięki skupianiu promieni świetlnych na siatkówce.
h. Położone między soczewką a siatkówką. Utrzymuje kształt oka.
i. Działa jak przesłona regulująca wielkość źrenicy.
j. Przetwarza bodźce świetlne na impuls nerwowy. Zbudowana jest z czopków i pręcików.
k. Przekazuje impulsy z oka do kory mózgowej.
l. Jest tylną częścią błony naczyniowej gałki; zawiera bardzo dużo włosowatych naczyń krwionośnych.
m. Jest nieprzezroczystą częścią błony włóknistej gałki ocznej.

a. Znajduje się między rogówką a tęczówką, lekko załamuje promienie świetlne. KOMORA PRZEDNIA Z PŁYNEM
b. Otwór w tęczówce o zmiennej wielkości. ŹRENICA
c. Okrywa przednią powierzchnię gałki ocznej; ochrania oko przed urazami mechanicznymi. ROGÓWKA
d. Tzw. plamka ślepa. TARCZA NERWU WZROKOWEGO
e. Część siatkówki, która jest skupieniem czopków. PLAMKA ŻÓŁTA
f. Jest to przezroczysta część błony włóknistej; umożliwia wnikanie promieni świetlnych do wnętrza oka. ROGÓWKA
g. Jest całkowicie przezroczysta. Warunkuje ostrość widzenia dzięki skupianiu promieni świetlnych na siatkówce. SOCZEWKA
h. Położone między soczewką a siatkówką. Utrzymuje kształt oka. CIAŁO SZKLISTE
i. Działa jak przesłona regulująca wielkość źrenicy. TĘCZÓWKA
j. Przetwarza bodźce świetlne na impuls nerwowy. Zbudowana jest z czopków i pręcików. SIATKÓWKA
k. Przekazuje impulsy z oka do kory mózgowej. NERW WZROKOWY
l. Jest tylną częścią błony naczyniowej gałki; zawiera bardzo dużo włosowatych naczyń krwionośnych. NACZYNIÓWKA
m. Jest nieprzezroczystą częścią błony włóknistej gałki ocznej. TWARDÓWKA

 

Jakie narządy zaliczamy do układu optycznego oka?
Tj. rogówka, ciecz wodnista komory przedniej, źrenica, soczewka i ciało szkliste.

 

Podaj cechy charakterystyczne obrazu powstającego na siatkówce.
Obraz powstający na siatkówce jest rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony.

 

Uzupełnij.

__________________ to przystosowanie się oka do ostrego widzenia przedmiotów z różnej odległości.
Polega na zmianie krzywizny ___________ oka.
Jest ona możliwa dzięki pracy ______________ podtrzymujących soczewkę i zmianie _____________ włókien więzadeł _________.

Akomodacja oka to przystosowanie się oka do ostrego widzenia przedmiotów z różnej odległości.
Polega na zmianie krzywizny soczewki oka.
Jest ona możliwa dzięki pracy mięśni podtrzymujących soczewkę i zmianie długości włókien więzadeł soczewki.

 

Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które są fałszywe.

a. Daltonizm jest to choroba oczu polegająca na nierozróżnianiu barw.
b. Krótkowzroczność jest spowodowana wydłużoną gałką oczną i zbyt silnym załamywaniem promieni światła.
c. W leczeniu astygmatyzmu stosuje się soczewki wypukłe.
d. W oku osoby chorej na astygmatyzm promienie świetlne skupiają się za siatkówką.

a. Daltonizm jest to choroba oczu polegająca na nierozróżnianiu barw. FAŁSZ
b. Krótkowzroczność jest spowodowana wydłużoną gałką oczną i zbyt silnym załamywaniem promieni światła. PRAWDA
c. W leczeniu astygmatyzmu stosuje się soczewki wypukłe. FAŁSZ
d. W oku osoby chorej na astygmatyzm promienie świetlne skupiają się za siatkówką. FAŁSZ

 

Jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie jest jaskra.
Co jest przyczyną tej choroby, a co zwiększa ryzyko jej wystąpienia?
Jaskra jest spowodowana podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz zaburzeniami ukrwienia oka.
Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby to:
-czynniki genetyczne,
-zaburzenia ukrwienia oka,
-podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
-wiek pow. 40 lat,
-znaczna krótkowzroczność,
-nieprawidłowe ciśnienie krwi.
Scroll to Top