Narząd wzroku – narządy zmysłów – zadania otwarte #8

Zadanie 1


Oko jest zbudowane z gałki ocznej i narządów dodatkowych. Co do nich zaliczamy?

Odpowiedź

Do narządów dodatkowych oka zaliczamy brwi, rzęsy, powieki, mięśnie oka i gruczoły łzowe.

 

Zadanie 2


Poniższe opisy charakteryzują elementy gałki ocznej. Wskaż jakie struktury charakteryzują te opisy.

a. Znajduje się między rogówką a tęczówką, lekko załamuje promienie świetlne.
b. Otwór w tęczówce o zmiennej wielkości.
c. Okrywa przednią powierzchnię gałki ocznej; ochrania oko przed urazami mechanicznymi.
d. Tzw. plamka ślepa.
e. Część siatkówki, która jest skupieniem czopków.
f. Jest to przezroczysta część błony włóknistej; umożliwia wnikanie promieni świetlnych do wnętrza oka.
g. Jest całkowicie przezroczysta. Warunkuje ostrość widzenia dzięki skupianiu promieni świetlnych na siatkówce.
h. Położone między soczewką a siatkówką. Utrzymuje kształt oka.
i. Działa jak przesłona regulująca wielkość źrenicy.
j. Przetwarza bodźce świetlne na impuls nerwowy. Zbudowana jest z czopków i pręcików.
k. Przekazuje impulsy z oka do kory mózgowej.
l. Jest tylną częścią błony naczyniowej gałki; zawiera bardzo dużo włosowatych naczyń krwionośnych.
m. Jest nieprzezroczystą częścią błony włóknistej gałki ocznej.


Odpowiedź

a. Znajduje się między rogówką a tęczówką, lekko załamuje promienie świetlne. KOMORA PRZEDNIA Z PŁYNEM
b. Otwór w tęczówce o zmiennej wielkości. ŹRENICA
c. Okrywa przednią powierzchnię gałki ocznej; ochrania oko przed urazami mechanicznymi. ROGÓWKA
d. Tzw. plamka ślepa. TARCZA NERWU WZROKOWEGO
e. Część siatkówki, która jest skupieniem czopków. PLAMKA ŻÓŁTA
f. Jest to przezroczysta część błony włóknistej; umożliwia wnikanie promieni świetlnych do wnętrza oka. ROGÓWKA
g. Jest całkowicie przezroczysta. Warunkuje ostrość widzenia dzięki skupianiu promieni świetlnych na siatkówce. SOCZEWKA
h. Położone między soczewką a siatkówką. Utrzymuje kształt oka. CIAŁO SZKLISTE
i. Działa jak przesłona regulująca wielkość źrenicy. TĘCZÓWKA
j. Przetwarza bodźce świetlne na impuls nerwowy. Zbudowana jest z czopków i pręcików. SIATKÓWKA
k. Przekazuje impulsy z oka do kory mózgowej. NERW WZROKOWY
l. Jest tylną częścią błony naczyniowej gałki; zawiera bardzo dużo włosowatych naczyń krwionośnych. NACZYNIÓWKA
m. Jest nieprzezroczystą częścią błony włóknistej gałki ocznej. TWARDÓWKA

 

Zadanie 3


Jakie narządy zaliczamy do układu optycznego oka?

Odpowiedź

Tj. rogówka, ciecz wodnista komory przedniej, źrenica, soczewka i ciało szkliste.

 

Zadanie 4


Podaj cechy charakterystyczne obrazu powstającego na siatkówce.

Odpowiedź

Obraz powstający na siatkówce jest rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony.

 

Zadanie 5


Uzupełnij.

__________________ to przystosowanie się oka do ostrego widzenia przedmiotów z różnej odległości.
Polega na zmianie krzywizny ___________ oka.
Jest ona możliwa dzięki pracy ______________ podtrzymujących soczewkę i zmianie _____________ włókien więzadeł _________.


Odpowiedź

Akomodacja oka to przystosowanie się oka do ostrego widzenia przedmiotów z różnej odległości.
Polega na zmianie krzywizny soczewki oka.
Jest ona możliwa dzięki pracy mięśni podtrzymujących soczewkę i zmianie długości włókien więzadeł soczewki.

 

Zadanie 6


Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które są fałszywe.

a. Daltonizm jest to choroba oczu polegająca na nierozróżnianiu barw.
b. Krótkowzroczność jest spowodowana wydłużoną gałką oczną i zbyt silnym załamywaniem promieni światła.
c. W leczeniu astygmatyzmu stosuje się soczewki wypukłe.
d. W oku osoby chorej na astygmatyzm promienie świetlne skupiają się za siatkówką.


Odpowiedź

a. Daltonizm jest to choroba oczu polegająca na nierozróżnianiu barw. FAŁSZ
b. Krótkowzroczność jest spowodowana wydłużoną gałką oczną i zbyt silnym załamywaniem promieni światła. PRAWDA
c. W leczeniu astygmatyzmu stosuje się soczewki wypukłe. FAŁSZ
d. W oku osoby chorej na astygmatyzm promienie świetlne skupiają się za siatkówką. FAŁSZ

 

Zadanie 7


Jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie jest jaskra.
Co jest przyczyną tej choroby, a co zwiększa ryzyko jej wystąpienia?

Odpowiedź

Jaskra jest spowodowana podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz zaburzeniami ukrwienia oka.
Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby to:
-czynniki genetyczne,
-zaburzenia ukrwienia oka,
-podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
-wiek pow. 40 lat,
-znaczna krótkowzroczność,
-nieprawidłowe ciśnienie krwi.
Scroll to Top