Narząd węchu – narządy zmysłów – zadania otwarte #7

Uzupełnij.

Narząd węchu stanowi ________________, który znajduje się w _______ części jamy nosowej.
Występują w nim receptory węchu, czyli ____________________________, które reagują na ___________________________.

Narząd węchu stanowi nabłonek węchowy, który znajduje się w górnej części jamy nosowej.
Występują w nim receptory węchu, czyli komórki węchowe , które reagują na substancje lotne rozpuszczone w śluzie, który pokrywa nabłonek węchowy.

 

Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które fałszywe.

a. Funkcja powonienia jest związana z funkcjonowaniem narządów trawiennych.
b. Komórki węchowe wykazują mniejszą wrażliwość w porównaniu z receptorami smaku.
c. Nabłonek w jamie nosowej to nabłonek migawkowy.
d. Wrażliwość zmysłu powonienia nie wzrasta w trakcie głodu.

a. Funkcja powonienia jest związana z funkcjonowaniem narządów trawiennych. PRAWDA
b. Komórki węchowe wykazują mniejszą wrażliwość w porównaniu z receptorami smaku. FAŁSZ
c. Nabłonek w jamie nosowej to nabłonek migawkowy. PRAWDA
d. Wrażliwość zmysłu powonienia nie wzrasta w trakcie głodu. FAŁSZ

 

Co oznacza stwierdzenie, że węch jest zmysłem, który szybko ulega adaptacji? Czy jest ono zgodne z prawdą?
To stwierdzenie jest zgodne z prawdą i oznacza, że przy długotrwałym działaniu bodźca wrażliwość receptorów węchu bardzo szybko maleje.
Scroll to Top