Narząd węchu – narządy zmysłów – zadania otwarte #7

Zadanie 1


Uzupełnij.

Narząd węchu stanowi ________________, który znajduje się w _______ części jamy nosowej.
Występują w nim receptory węchu, czyli ____________________________, które reagują na ___________________________.


Odpowiedź

Narząd węchu stanowi nabłonek węchowy, który znajduje się w górnej części jamy nosowej.
Występują w nim receptory węchu, czyli komórki węchowe , które reagują na substancje lotne rozpuszczone w śluzie, który pokrywa nabłonek węchowy.

 

Zadanie 2


Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które fałszywe.

a. Funkcja powonienia jest związana z funkcjonowaniem narządów trawiennych.
b. Komórki węchowe wykazują mniejszą wrażliwość w porównaniu z receptorami smaku.
c. Nabłonek w jamie nosowej to nabłonek migawkowy.
d. Wrażliwość zmysłu powonienia nie wzrasta w trakcie głodu.


Odpowiedź

a. Funkcja powonienia jest związana z funkcjonowaniem narządów trawiennych. PRAWDA
b. Komórki węchowe wykazują mniejszą wrażliwość w porównaniu z receptorami smaku. FAŁSZ
c. Nabłonek w jamie nosowej to nabłonek migawkowy. PRAWDA
d. Wrażliwość zmysłu powonienia nie wzrasta w trakcie głodu. FAŁSZ

 

Zadanie 3


Co oznacza stwierdzenie, że węch jest zmysłem, który szybko ulega adaptacji? Czy jest ono zgodne z prawdą?

Odpowiedź

To stwierdzenie jest zgodne z prawdą i oznacza, że przy długotrwałym działaniu bodźca wrażliwość receptorów węchu bardzo szybko maleje.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/narzad-wechu-narzady-zmyslow-zadania-otwarte-7/1978
Scroll to Top