Mitoza i mejoza – zadania otwarte #1

Zadanie 1


 Do faz mitozy dopasuj krótkie opisy:
1. PROFAZA
2. METAFAZA
3. ANAFAZA
4. TELOFAZA

A. chromosomy osiągają maksymalny poziom kondensacji, układają się w płaszczyźnie równikowej
B. powstają dwie komórki potomne
C. rozpoczyna się postępującą kondensacją, w wyniku której uwidaczniają się chromosomy; w tej fazie następuje zanik otoczki jądrowej i jąderka, powstaje wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne)
D. rozpoczyna się podziałem centromerów, każdy chromosom rozdziela się na dwie chromatydy, które stają się odrębnymi chromosomami potomnymi, przemieszczają się one do przeciwnych biegunów komórki


Odpowiedź

1. PROFAZA – rozpoczyna się postępująca kondensacja, w wyniku której uwidaczniają się chromosomy; w tej fazie następuje zanik otoczki jądrowej i jąderka, powstaje wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne)
2. METAFAZA – chromosomy osiągają maksymalny poziom kondensacji, układają się w płaszczyźnie równikowej,
3. ANAFAZA – rozpoczyna się podziałem centromerów, każdy chromosom rozdziela się na dwie chromatydy, które stają się odrębnymi chromosomami potomnymi, przemieszczają się one do przeciwnych biegunów komórki,
4. TELOFAZA – powstają dwie komórki potomne.

 

Zadanie 2


 Określ znaczenie mitozy.

Odpowiedź

-zwiększenie liczby komórek identycznych pod względem genetycznym,
-umożliwia regenerację uszkodzonych elementów budowy organizmu,
-zapewnia bezpłciowe rozmnażanie wielu organizmów,

 

Zadanie 3


Uzupełnij zdania:
Mejoza zachodzi tylko u organizmów rozmnażających się (1)………………………………. . W jej wyniku powstają (2) ………………………….. komórki potomne. Mają one o (3)………………….. zredukowaną liczbę chromosomów. Mejoza obejmuje (4)………. etapy: (5)…………………. i (6)……………… podział mejotyczny. Każdy z nich składa się z czterech faz.

Odpowiedź

Mejoza zachodzi tylko u organizmów rozmnażających się płciowo. W jej wyniku powstają cztery komórki potomne. Mają one o połowę zredukowaną liczbę chromosomów. Mejoza obejmuje dwa etapy: pierwszy i drugi podział mejotyczny. Każdy z nich składa się z czterech faz.

 

Zadanie 4


 Określ, które informacje na temat crossing-over są zgodne z prawdą.
a) Zachodzi w drugim podziale mejotycznym, w anafazie.
b) W jego trakcie następuje wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych.
c) Jego konsekwencją jest powstawanie chromatyd o zmodyfikowanej kombinacji genów.

Odpowiedź

a) fałsz, b) prawda, c) prawda

 

Zadanie 5


Dopasuj informacje do mitozy i mejozy.
1. Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórkach rodzicielskich.
2. 4 komórki potomne
3. Ulegają jej komórki macierzyste gamet u zwierząt oraz u zarodników roślin i grzybów.
4. Crossing-over nie zachodzi.
5. Umożliwia m.in. regenerację tkanek i rozmnażanie bezpłciowe.
6. Zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo.

Odpowiedź

Mitoza:

1. Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórkach rodzicielskich.

4. Crossing-over nie zachodzi.

5. Umożliwia m.in. regenerację tkanek i rozmnażanie bezpłciowe.

Mejoza:

2. 4 komórki potomne

3. Ulegają jej komórki macierzyste gamet u zwierząt oraz u zarodników roślin i grzybów.

6. Zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top