Ewolucjonizm, Równowaga Hardyego-Weindberga, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą równowagi hardyego-weindberga. Większość z nich stanowią zadania tekstowe, więc do ich rozwiązywania przyda się kalkulator. Warto je przerobić przed klasówką z biologii jak również w trakcie przygotowań do matury.

Zadanie 1

Co przedstawiają wykresy 1, 2 oraz 3? wykres Wykres 1 – …………….
Wykres 2 – ………………
Wykres 3 – ………………

Odpowiedź

Wykres 1 – …….p2 czyli częstotliwość występowania genotypu AA………
Wykres 2 – …..2pq czyli częstotliwość występowania genotypu Aa………….
Wykres 3 – ……..q2 czyli częstotliwość występowania genotypu aa……….

Zadanie 2

Jeśli w pewnej populacji 16% stanowią homozygoty recesywne, to jaki procent stanowią homozygoty dominujące?

Odpowiedź

aa = 16% = q2
Aa = ? = 2pq
AA = ? = p2

Częstotliwość występowania allelu a = q
Częstotliwość występowania allelu A = p
p + q = 1

q2 = 0,16
q = pierwiastek z 0,16 = 0,4
p = 1 – 0,4 = 0,6
p2 = 0,62 = 0,36 = 36%

odp. Homozygoty dominujące stanowią 36% tej populacji.

Zadanie 3

19% populacji ma ciemną sierść. Sierść ciemna jest warunkowana przez dominujący allel A. Jaka jest częstotliwość występowania allelu A w tej populacji?

Odpowiedź

Aa + AA = 19%
2pq + p2 = 19%

p = ?
0,19 = 2pq + p2
p2 + 2pq + q2 = 1
0,19 + q2 = 1
q2 = 1 – 0,19 = 0,81
q = pierwiastek z 0,81 = 0,9
p + q = 1
p = 1 – 0,9 = 0,1

odp. Częstotliwość występowania allelu A w tej populacji wynosi 0,1

Zadanie 4

W populacji liczącej 3 mln osób, 30 tysięcy ma pewną genetyczną chorobę która jest warunkowana allelem recesywnym a. Ile procent osób jest nosicielami tej choroby?

Odpowiedź

aa = q2 = 30 000 / 3 000 000 = 0,0001
q = pierwiastek z 0,0001 = 0,01
p + q = 1
p = 1 – 0,01 = 0,99

Aa = 2pq = 2 * 0,99 * 0,01 = 0,02 = 2 %

Odp. Nosiciele tej choroby stanowią 2% populacji.

Zadanie 5

W pewnej populacji 15% osobników posiada genotyp aa. Jaka jest frekfencja allelu A w tej populacji?

Odpowiedź

aa = 15% = q2
A = ? = p

q2 = 0,15
q = pierwiastek z 0,15 = 0,39
p + q = 1
p = 1 – 0,39 = 0,61

odp. Frekfencja allelu A w tej populacji wynosi 0,61.

Zadanie 6

W populacji liczącej 1000 osobników, 700 z nich ma oczy ciemne, a 300 z nich ma oczy jasne. Za ciemny kolor oczu odpowiada dominujący allel A. Oblicz frekfencję alleli A i a w tej populacji.

Odpowiedź

aa = 300/1000 = 30%
AA + Aa = 700/1000 = 70%

aa = q2 = 0,3
q = pierwiastek z 0,3 = 0,55
p + q = 1
p = 1 – 0,55 = 0,45

Odp. Frekfencja allelu A wynosi 0,45, a frekfencja allelu a wynosi 0,45.

Zadanie 7

W pewnej bardzo liczebnej populacji 2% osobników ma jasną sierść. Jest to cecha warunkowana przez recesywny allel a. Oblicz jaki procent tej populacji stanowią heterozygoty pod względem tej cechy.

Odpowiedź

Jasna sierść = aa = 2% = q2
Ciemna sierść = Aa = ? = 2pq
Ciemna sierść = AA = ? = p2

Częstotliwość występowania allelu a = q
Częstotliwość występowania allelu A = p
p + q = 1

q2 = 0,02
q = pierwiastek z 0,02 = 0,14
p = 1 – 0,14 = 0,86

Ilość heterozygot w populacji = 2 * 0,14 * 0,86 = 0,24 = 24%

Odp: Heterozygoty stanowią 24% tej populacji.

Zadanie 8

Jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia allelu A w pewnej populacji wynosi 50% to jaki procent tej populacji stanowią homozygoty dominujące?

Odpowiedź

A = p = 0,5
AA = p2
AA = 0,5 * 0,5 = 0,25

Odp. Homozygoty dominujące będą stanowiły 25% tej populacji.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top