Protista, protisty zwierzęce, orzęski, zadania otwarte #1

Zadanie 1

Podpisz zaznaczone na schemacie elementy budowy pantofelka.
pantofelek
A –
B –
C –
D –
E –
F –

Odpowiedź

A – rzęski
B – wodniczka tętniąca
C – wodniczka pokarmowa
D – cytosom
E – makronukleus
F – mikronukleus

Zadanie 2

Wymień trzech przedstawicieli orzęsków.

Odpowiedź

Pantofelek
Wirczyk
Trąbik

Zadanie 3

Wyjaśnij jaką funkcję pełnią rzęski u form wolnożyjących orzęsków, a jaką u form osiadłych.

U form wolnożyjących rzęski służą przede wszystkim do ………………………………………………………..
U form osiadłych rzęski służą do ………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź

U form wolnożyjących rzęski służą przede wszystkim do …………..poruszania się……………….
U form osiadłych rzęski służą do ……………….napędzania pokarmu………………………..

Zadanie 4

Omów aparat jądrowy występujący u orzęsków. W odpowiedzi uwzględnij: nazwy jądrer wchodzących w jego skład oraz funkcję każdego z nich.

Odpowiedź

Aparat jądrowy orzęsków budują 2 jądra komórkowe: mikronukleus oraz makronukleus. Makronukleus steruje pracą komórki. Mikronukleus bierze udział w procesie płciowym.

Zadanie 5

Podaj nazwę procesu płciowego orzęsków. Wyjaśnij dlaczego nie można nazwać go rozmnażaniem płciowym.

Odpowiedź

Jest to koniugacja. W wyniku rozmnażania płciowego powstaje nowy osobnik, natomiast podczas procesu płciowego żaden nowy osobnik nie powstaje.

Zadanie 6

Wyjaśnij do czego służy cytosom?

Odpowiedź

Cytosom służy do pobierania pokarmu.

Zadanie 7

Jakie dwa rodzaje wodniczek występują u pantofelków? Podaj funkcję każdej z nich.

Odpowiedź

Wodniczka pokarmowa – trawi pokarm.
Wodniczka tętniąca – usuwa nadmiar wody z komórki pantofelka

Zadanie 8

Opisz dokładnie działanie wodniczek tętniących u pantofelków słodkowodnych. W odpowiedzi uwzględnij co by się stało gdyby wodniczki te przestały działać.

Odpowiedź

Ponieważ wnętrze komórki pantofelka jest hipertoniczne w stosunku do wody słodkiej – woda ta cały czas napływa do jegownętrza, w celu wyrównania stężeń (osmoza). Wodniczki tętniące usuwają nadmiar napływającej wody. Gdyby przestały działać, komórka pantofelka została by rozerwana.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top