Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał. Zbiór zadań maturalnych:chemik badający właściwości i zastosowanie zwiazkow weglaty schemik badający właściwości i zastosowanie związków węgla