Wytrącanie osadu


Zadanie 1


Do zlewki zawierającej 1 mol AgNO3 wprowadzono po 1 molu NaCl, NaClO3 i NaI. Jaki osad wytrąci się? (pKso to ujemny logarytm iloczynu rozpuszczalności, skojarz z pH)

a) AgCl (pKso = 9,75)

b) AgClO3

c) AgI (pKso = 16,08)

d) AgI oraz AgCl

Odpowiedź


Przy założeniu, że wszystkie reakcje zachodzą możemy sformułować poniższe równania:

AgNO3 + NaCl -> AgCl + NaNO3

AgNO3 + NaClO3 -> AgClO3 + NaNO3

AgNO3 + NaI -> AgI + NaNO3

Jak widać, każda z nich zachodzi w stosunku 1:1, a my posiadamy dokładnie po 1 molu każdej substancji. Jeżeli jedna zareaguje z AgNO3 całkowicie to wykorzysta go w całości – inne substancje nie będą miały z czym reagować. Wniosek jest taki – tylko jeden osad może powstać.

Dodatkowo korzystając z tabeli rozpuszczalności zauważymy łatwo, że reakcja AgNO3 z NaClO3 zwyczajnie nie zachodzi.

Pozostają więc nam:

AgNO3 + NaCl -> AgCl + NaNO3

AgNO3 + NaI -> AgI + NaNO3

Ujemny logarytm z iloczynu rozpuszczalności, działa na podobnej zasadzie jak pH – im więcej było jonów oksoniowych w roztworze, tym niższa była jego wartość. A więc – im mniejsze pKso, tym więcej cząsteczek jest zdysocjowanych!

Porównajmy więc:

AgCl (pKso = 9,75) <-> AgI (pKso = 16,08)

9,75 < 16,08

A więc to AgI powinno wytrącić się jako jedyne i taka jest właśnie odpowiedź.

Scroll to Top