Poniższe zadania otwarte dotyczą tkanek roślinnych, a dokładniej tkanek twórczych. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.                   Zbiór zadań maturalnych:podaj nazwy tkanek oznaczonych na schemacieuzupełnij tabele charakteryzujaca tkanki tworcze