Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Stawonogi – biologia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Uzupełnij zdania.

U stawonogów wyróżniamy segmentację ………….. .
Ich ciało jest podzielone na segmenty, które tworzą wyraźnie wyodrębnione odcinki zwane ……. .
Odnóża są zbudowane z odcinków połączonych ze sobą ……. .
Stawonogi są zwierzętami trójwarstwowymi, a ich jamę ciała tworzy …….. .


Odpowiedź

U stawonogów wyróżniamy segmentację heteronomiczną.
Ich ciało jest podzielone na segmenty, które tworzą wyraźnie wyodrębnione odcinki zwane tagmami.
Odnóża są zbudowane z odcinków połączonych ze sobą stawami.
Stawonogi są zwierzętami trójwarstwowymi, a ich jamę ciała tworzy miksocel.

Zadanie 2


Wskaż funkcję podanych narządów.

Odnóża głowowe – …
Odnóża tułowiowe – …


Odpowiedź

Odnóża głowowe – narządy zmysłów, pobieranie pokarmu.
Odnóża tułowiowe – narząd ruchu.

Zadanie 3


Do podanych rodzajów aparatów gębowych dopisz funkcję i jednego owada, u którego taki typ aaparatu występuje.

Aparat typu gryzącego – …
Aparat typu ssącego – …
Aparat typu gryząco-liżącego – …
Aparat typu liżącego – …
Aparat typu kłująco-ssącego – …


Odpowiedź


Aparat typu gryzącego – umożliwia pobieranie pokarmu stałego, np. u chrząszczy.
Aparat typu ssącego – umożliwia wysysanie pokarmu, np. u motyli.
Aparat typu gryząco-liżącego – pozwala m.in. na rozdrabnianie pyłku kwiatowego, np. u os.
Aparat typu liżącego – umożliwia zlizywanie pokarmu płynnego, np. u muchy domowej.
Aparat typu kłująco-ssącego – umożliwia przebicie się przez powłoki ciała żywiciela i wyssanie płynów jego ciała, np. u komara.

Zadanie 4


Wymień rodzaje odnóży tułowiowych.

Odpowiedź

Odnóża tułowiowe: kroczne, czepne, skoczne, chwytne, grzebne, pływne.

Zadanie 5


Czym są Cewki Malpighiego?

Odpowiedź

Cewki Malpighiego są to ślepo zakończone uwypuklenia przewodu pokarmowego stawonogów.
Zbierają zbędne produkty przemiany materii z jamy ciała, a następnie przekazują je do wnętrza przewodu pokarmowego, z którego są usuwane wraz z niestrawionymi resztkami pokarmu.

Zadanie 6


Dopasuj podane informacje do oczu prostych i oczu złożonych.

Oczy proste: …
Oczy złożone: …

a) wytwarzają obraz,
b) reagują na natężenie światła,
c) składają się z dużej liczby ommatidiów.


Odpowiedź

Oczy proste:
a) wytwarzają obraz.

Oczy złożone:
b) reagują na natężenie światła,
c) składają się z dużej liczby ommatidiów.

Zadanie 7


Czym są narządy tympanalne?

Odpowiedź

Narządy tympanalne są narządami słuchu występującymi na odnóżach lub odwłoku.
Mają postać cienkich błon rozpiętych w specjalnych jamkach pancerza.

Zadanie 8


Czym jest pokadełko? Co umożliwia?

Odpowiedź

Pokadełko to narząd płciowy w postaci rurki. Umożliwia składanie jaj w trudno dostępnych miejscach, np. w korze drzew, w glebie.

Zadanie 9


Określ, czy podane opisy wskazują na rozwój złożony z przeobrażeniem zupełnym czy niezupełnym.

1. Jaja -> larwa -> poczwarka -> imago.
2. Jaja -> larwa -> imago.


Odpowiedź

1. Jaja -> larwa -> poczwarka -> imago. ROZWÓJ ZŁOŻONY Z PRZEOBRAŻENIEM ZUPEŁNYM.
2. Jaja -> larwa -> imago. ROZWÓJ ZŁOŻONY Z PRZEOBRAŻENIEM NIEZUPEŁNYM.

Zadanie 10


Uzupełnij informacje na temat oskórka stawonogów.

Pochodzenie:
Skład:
Funkcja:
Cechy charakterystyczne:


Odpowiedź

Pochodzenie: wytwór jednowarstwowego naskórka.
Skład: chityna, białka, tłuszcze, czasem sole wapnia.
Funkcja: szkielet zewnętrzny, funkcja ochronna.
Cechy charakterystyczne: nieprzepuszczalność dla wody i gazów, wysoka odporność na urazy mechaniczne i działanie substancji chemicznych.

Zadanie 11


Podane zwierzęta dopasuj do podanych podtypów stawonogów.

Skorupiaki: …
Szczękoczułkowce: …
Tchawkowce: …

skorpion, rak szlachetny, pchła ludzka, kleszcz pospolity, mucha domowa, rozwielitka hełmiasta


Odpowiedź

Skorupiaki: rak szlachetny, rozwielitka hełmista.
Szczękoczułkowce: skorpion, kleszcz pospolity.
Tchawkowce: pchła ludzka, mucha domowa.

Zbiór zadań maturalnych:

  • stawonogi test
  • stawonogi
  • https://matura biomist pl/stawonogi-biologia-zadania-otwarte-1/1855