Author name: Rammar515

Równanie kinetyczne, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą obliczeń związanych z równaniem kinetycznym. Polecam do nauki przed sprawdzianem, oraz przed maturą. [questionbox]Podstawowe wiadomości do zrozumienia tematu: Załóżmy, że mamy reakcję: A  + 2 B = C + D Równanie kinetyczne przyjmuje wówczas postać: V = k * [A][B]² k – stała szybkości reakcji [A] – stężenie molowe substratu A [B] – …

Równanie kinetyczne, zadania otwarte #1 Read More »

Średnia szybkość reakcji chemicznej substratów, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą obliczeń średniej szybkości reakcji chemicznej substratów. Polecam do nauki przed sprawdzianem, oraz przed maturą. [questionbox]Podstawowe wiadomości do zrozumienia tematu: Jak obliczyć średnią szybkość reakcji chemicznej substratów: [math]V_{sr} = – \frac{\Delta C}{\Delta t} = – \frac{Ck – Cp}{\Delta t}[/math] [math]\Delta C[/math] – różnica stężenia końcowego i początkowego [math]\Delta t[/math] – odstęp czasu Znak minusa …

Średnia szybkość reakcji chemicznej substratów, zadania otwarte #1 Read More »

Scroll to Top