Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego człowieka

schemat wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych

 


Zadanie 1


Na podstawie schematu wyjaśnij kierunek dyfuzji gazów oddechowych. 

Odpowiedź


Kierunek dyfuzji gazów oddechowych zależy od gradientu ciśnień gazów oddechowych, a tlen dyfunduje z pęcherzyków do krwi, ponieważ w pęcherzyku znajduje się pod wyższym ciśnieniem, zaś dwutlenek węgla dyfunduje do pęcherzyka, bo w pęcherzyku znajduje się pod niższym ciśnieniem 

 

 

 


Zadanie 2


Przedstaw prawidłowy mechanizm wdechu.

Odpowiedź

 

 

  • skurcz mięśni międzyżebrowych
  • skurcz i opuszczenie przepony
  • podniesienie żeber
  • wzrost objętości płuc
  • spadek ciśnienia w płucach, który powoduje nabranie powietrza 

 


Zadanie 3


Jak nazywamy połączenie hemoglobiny z tlenkiem węgla (CO) ?

Odpowiedź


karboksyhemoglobiną

 


Zadanie 4


Płuca pokryte są opłucną płucną i opłucną ścienną. Przestrzeń między nimi nazywana jest jamą opłucnową, która jest wypełniona płynem, a w jej wnętrzu panuje ujemne ciśnienie. Wyjaśnij rolę ujemnego ciśnienia, które panuje w wyżej wymienionej jamie opłucnowej

Odpowiedź


Ujemne ciśnienie panujące w jamie opłucnowej pozwala na dokładne przyleganie płuc do klatki piersiowej w czasie oddychania

 


Zadanie 5


Dlaczego człowiek powinien oddychać nosem ?

Odpowiedź


Oddychanie nosem zapewnia ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie wdychanego powietrza dzięki obecności silnie unaczynionej błony śluzowej z nabłonkiem wielorzędowym, migawkowym, który zawiera komórki śluzowe.

 

 

 


Zadanie 6


Co może przyspieszyć wentylację u człowieka ?

Odpowiedź


Wentylację u człowieka może przyspieszyć wzrost stężenia CO2 we krwi ze względu na to, że wiąże się on z wodą tworząc kwas węglowy, a jego dysocjacja powoduje zwiększenie jonów wodorowych, więc wzrasta pH krwi. Zmiany te wychwytują chemoreceptory naczyniowe, a także chemoreceptory, które są obecne w pniu mózgu.

 

 

 


Zadanie 7


Gdzie znajduje się ośrodek kontrolujący wdech i wydech ?

Odpowiedź


Ośrodek ten znajduje się w rdzeniu przedłużonym.

 


Zadanie 8


Wyjaśnij, dlaczego osoby cierpiące na astmę oskrzelową miewają duszności ?

Odpowiedź


Osoby chore na astmę oskrzelową miewają napady duszności dlatego, że dochodzi u nich do napadowego zwężenia oskrzeli, czyli skurczu mięśni gładkich i obrzęku błony śluzowej (czasem towarzyszy śluzowata wydzielina), które powodują zaburzenia oddychania.

 

 

 


Zadanie 9


Objętość całkowita płuc człowieka wynosi około 5 dm3. Wyróżniamy cztery rodzaje objętości płuc: dopełniającą, oddechową, zapasową i zalegającą. Która z tych objętości nadal wypełnia płuca mimo tego, że wykonamy najgłębszy wydech?

Odpowiedź


Zalegająca.

 

 

 


Zadanie 10


Wyjaśnij, dlaczego u człowieka prawe płuco zbudowane jest z 3 płatów, a lewe z dwóch i jakie ma to przystosowanie ?

Odpowiedź


Prawe płuco jest zbudowane z 3 płatów, a lewe z dwóch dlatego, że większa część serca leży po stronie lewej. Poza tym serce kurcząc i rozkurczając się (podczas pełnego cyklu pracy) zwiększa swoją objętość, tym samym zajmuje większą powierzchnię w klatce piersiowej po stronie lewej.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/budowa-i-funkcjonowanie-ukladu-oddechowego-czlowieka/565
Scroll to Top