Hormony. Regulacja hormonalna w organizmie człowieka.

 

[sociallocker]


Zadanie 1


Wyjaśnij, czym spowodowana jest cukrzyca typu I ?

Odpowiedź


Cukrzyca typu I jest spowodowana autoimmunologicznym uszkodzeniem komórek β wysp trzustkowych Langerhansa, które jako jedyne w organizmie człowieka mają zdolność do produkcji insuliny. Uszkodzenie wymienionych komórek trzustkowych powoduje niedostateczne zaopatrzenie organizmu człowieka w insulinę – hormon obniżający wysokie stężenie cukru we krwi, w efekcie prowadzi to do nagromadzenia dużych ilości cukru, co powoduje cukrzycę.  

 


Zadanie 2


Gdzie produkowane są następujące hormony:

 • a) adrenalina
 • b) melatonina
 • c) progesteron
 • d) tymozyna

Odpowiedź


 • a) adrenalina – rdzeń nadnerczy
 • b) melatonina – szyszynka
 • c) progesteron – jajniki
 • d) tymozyna – grasica

 


Zadanie 3


Hormon wzrostu (somatotropina) wydzielana jest przez przedni płat przysadki mózgowej. Nadmiar tego hormonu w organizmie człowieka, u którego zakończony został okres wzrostu prowadzi do pewnej choroby. Napisz, jaka to choroba i czym ona się objawia ? 

Odpowiedź


Nadmiar somatotropiny u człowieka, u którego został zakończony proces wzrostu prowadzi do akromegalii. Choroba ta objawia się nieproporcjonalnym rozrostem kości rąk, nóg i kości żuchwy.

 


Zadanie 4

Do gabinetu lekarskiego zgłosiła się pacjentka, która uskarża się na  osłabienie i zawroty głowy, ciemnienie skóry. W badaniu lekarz stwierdził niski poziom jonów sodu, spadek cukru we krwi oraz obniżone ciśnienie krwi. Jaka jest diagnoza lekarza oraz czym spowodowana jest ta choroba ?

Odpowiedź


Pacjentka cierpi najprawdopodobniej na chorobę Addisona. Jest ona wywołana niedoborem mineralokortykoidów, które produkowane są przez korę nadnerczy.  

 


Zadanie 5


Pewne gruczoły w organizmie człowieka produkują hormony, które działają antagonistycznie w stosunku do siebie. Wymień jedną parę takich hormonów, ale nie mogą być one produkowane przez ten sam organ.

Odpowiedź


Parathormon i kalcytonina. Parathormon produkowany jest przez przytarczyce, a kalcytonina przez tarczycę.

 


Zadanie 6


Wyjaśnij krótko istotę sprzężenia zwrotnego ujemnego.

Odpowiedź


Zwiększone stężenie hormonów tropowych we krwi hamuje czynność wydzielniczą przysadki mózgowej.  

 


Zadanie 7


Z wymienionych niżej hormonów wybierz te, które są hormonami sterydowymi oraz napisz, gdzie znajdują się receptory dla hormonów sterydowych.

 • kortyzol
 • prolaktyna
 • tymozyna
 • kalcytonina
 • aldosteron
 • testosteron
 • melatonina

Odpowiedź

Kortyzol, aldosteron i testosteron są hormonami sterydowymi. Receptory dla hormonów sterydowych znajdują się w cytoplazmie.

 


Zadanie 8


Melatonina jest hormonem, którego stężenie waha się w zależności od pory dnia i pór roku, oraz jej poziom zmienia się wraz z wiekiem człowieka. U pewnego chłopca stwierdzono niedobór melatoniny. Wyjaśnij, jakie mogą być tego efekty w procesie dojrzewania płciowego ?

Odpowiedź


Niedobór melatoniny, która wydzielana jest przez szyszynkę prowadzi do przyspieszonego dojrzewania płciowego.

 


Zadanie 9


Student medycyny podczas zajęć praktycznych dostał przypadek kobiety, u której stwierdzono spadek TSH we krwi oraz znaczny wzrost tyroksyny. Jego zadaniem jest postawienie odpowiedniej diagnozy. Napisz, jaka to może być choroba oraz dlaczego występuje tu spadek TSH ? 

Odpowiedź


Nadczynność tarczycy. W nadczynności tarczycy obserwowany jest znaczny wzrost tyroksyny, natomiast TSH jest obniżony ze względu działania mechanizmu sprzężenia zwrotnego ujemnego.

 


Zadanie 10


Uzupełnij podany fragment informacji tak, aby tworzył spójną całość.

Przysadka jest nadrzędnym gruczołem dokrewnym, który pod wpływem…………….. wydziela hormony tropowe stymulujące tarczycę, gonady i ………………….. nadnerczy do wydzielania hormonów. Nadmiar hormonów produkowanych przez te gruczoły działa ………………. na przysadkę i podwzgórze. Taki typ regulacji zapobiegającej nadmiernej produkcji hormonów nazywamy sprzężeniem ……………………………….. .

Odpowiedź


Przysadka jest nadrzędnym gruczołem dokrewnym, który pod wpływem podwzgórza wydziela hormony tropowe stymulujące tarczycę, gonady i korę nadnerczy do wydzielania hormonów. Nadmiar hormonów produkowanych przez te gruczoły działa hamująco na przysadkę i podwzgórze. Taki typ regulacji zapobiegającej nadmiernej produkcji hormonów nazywamy sprzężeniem zwrotnym ujemnym.  

 


Zadanie 11


Podany niżej tekst dotyczy oddziaływania hormonów na komórkę. Uzupełnij go tak, aby zawarte w nim informacje były prawdziwe.

Wyrazy:  cytoplazma, błonowe, sterydowe, cytoplazmatyczne, tłuszczowa, aminokwasy, białka

Wrażliwość komórek na dany hormon zależy od obecności w nich określonych receptorów – …………….. umieszczonych w błonie lub ……………………. komórki docelowej. Hormony zbudowane z ………………….. łączą się z receptorami …………………., natomiast hormony ………………………. łatwo przenikają przez warstwę ………………. błony do wnętrza komórki i tam łączą się z receptorami ………………………………. 

Odpowiedź


Wrażliwość komórek na dany hormon zależy od obecności w nich określonych receptorów – białek umieszczonych w błonie lub cytoplazmie komórki docelowej. Hormony zbudowane z aminokwasów łączą się z receptorami błonowymi, natomiast hormony sterydowe łatwo przenikają przez warstwę tłuszczową błony do wnętrza komórki i tam łączą się z receptorami cytoplazmatycznymi.

[/sociallocker]

 

Zbiór zadań maturalnych:

 • układ hormonalny zadania maturalne
 • https://matura biomist pl/hormony-regulacja-hormonalna-w-organizmie-czlowieka/597
Scroll to Top