Gady – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Scharakteryzuj środowisko życia gadów.

Odpowiedź

Gady są zwierzętami pierwotnie lądowymi. Niektóre gatunki przystosowały się wtórnie do życia w wodzie.

Zadanie 2


Uzupełnij.

Czaszka gadów jest …………… i skostniała. Jest połączona z kręgosłupem za pośrednictwem jednego ……………. .
Większość gadów to …………………… . Narządem wymiany gazowej są …………. . Mają one budowę ………… .


Odpowiedź

Czaszka gadów jest masywna i skostniała. Jest połączona z kręgosłupem za pośrednictwem jednego kłykcia potylicznego.
Większość gadów to drapieżniki. Narządem wymiany gazowej są płuca. Mają one budowę gąbczastą.

Zadanie 3


Dlaczego gady nie prowadzą wymiany gazowej przez skórę?

Odpowiedź

Ponieważ mają silnie zrogowaciały naskórek, który to uniemożliwia.

Zadanie 4


Dlaczego gady wydalają silnie skoncentrowany mocz zawierający głównie kwas moczowy?

Odpowiedź

Jest to przystosowanie do życia na lądzie. Pozwala to gadom na znaczną oszczędność wody (z moczem wydalana jest tylko minimalna jego ilość).
Ta cecha umożliwia gadom przetrwanie w bardzo suchych środowiskach.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top