Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Bezkręgowce, płazińce, przywry, budowa przywr, test #1

Test ten dotyczy budowy przywr. Stopień trudności pytań jest zróżnicowany – występują pytania zarówno łatwe jak i trudne. Zapraszam do rozwiązywania!

Test ten dotyczy budowy przywr. Stopień trudności pytań jest zróżnicowany – występują pytania zarówno łatwe jak i trudne. Zapraszam do rozwiązywania!