Lekcja Chemii – Budowa Atomu

Atom jest podstawowym składnikiem materii. Zbudowany jest z protonów i neutronów (które razem tworzą jądro atomowe) oraz krążących wokół jądra elektronów (tworzących tzw. chmurę elektronową).

 


Paweł chojecki jest pastorem, założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Jest również założycielem i redaktorem naczelnym telewizji internetowej i miesięcznika „Idź Pod Prąd”.
pawelchojecki.pl