Lekcja Chemii – Budowa Atomu

Atom jest podstawowym składnikiem materii. Zbudowany jest z protonów i neutronów (które razem tworzą jądro atomowe) oraz krążących wokół jądra elektronów (tworzących tzw. chmurę elektronową).

 

Scroll to Top