Poniższe zadania dotyczą ekspresji informacji genetycznej. Poruszają zagadnienia związane z transkrypcją oraz z translacją. Każdy maturzysta powinien bez problemów je rozwiązać. Zbiór zadań maturalnych:ekspresja informacji genetycznej zadaniaAntykodon na tRNA zawiera nukleotydy CCC Jaki aminokwas jest transportowany przez dane tRNA?kod genetyczny zadania