Zadania dotyczą obliczeń średniej szybkości reakcji chemicznej substratów. Polecam do nauki przed sprawdzianem, oraz przed maturą. Zbiór zadań maturalnych:szybkość reakcji chemicznej zadaniajak obliczyć stezenie poczatkowe majac szybkosci reakcjiśrednia szybkość reakcji