Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:opakowania i odzie włokna syntetyczne i sztuczne odpoeiwedzi