Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

asertywność szkolenie
głównym celem szkolenia asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami jest podwyższenie kompetencji z zakresu efektywności osobistej