Test dotyczy mszaków, a konkretnie mchów właściwych. Porusza zagadnienia związane z ich budową oraz z rozmnażaniem. Każdy maturzysta powinien rozwiązać go bez większych trudności.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/mchy-wlasciwe-test-1/996test z mchów i paprotników

Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin okrytonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:karta pracy z biologii rośliny nago nasiennehttps://matura biomist pl/rosliny-okrytonasienne-rozmnazanie-roslin-okrytonasiennych-zadania-otwarte-1/991

  Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin nagonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/rosliny-nagonasienne-rozmnazanie-roslin-nagonasiennych-zadania-otwarte-1/984

Te zadania otwarte dotyczą bakterii, a konkretnie ich czynności życiowych takich jak: odżywianie się, oddychanie, rozmnażanie. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.               Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/czynnosci-zyciowe-bakterii-zadania-otwarte/943

Te zadania otwarte dotyczą bakterii, a konkretnie ich budowy. Ich poziom trudności jest średni – dla przyszłych maturzystów ich rozwiązywanie powinno przebiegać bezproblemowo.                   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/budowa-bakterii-zadania-otwarte-1-3/941

Test dotyczy tkanek zwierzęcych. Pytania są łatwe. Każdy maturzysta powinien bezproblemowo na nie odpowiedzieć.       Zbiór zadań maturalnych:tkanki zwierzęce testtkanki zwierzece zadaniahttps://matura biomist pl/tkanki-zwierzece-test-1/923

Zadania poruszają zagadnienia związane z jedną z tkanek stałych, a konkretnie z tkanką przewodzącą. Ich stopień trudności jest średni. Każdy maturzysta powinien przed maturą je rozwiązać.                   Zbiór zadań maturalnych:tkanki roślinne zadania maturalnetkanki roślinne zadaniazadania maturalne z tkanek

Poniższe zadania otwarte dotyczą tkanek roślinnych, a dokładniej tkanek twórczych. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.                   Zbiór zadań maturalnych:tkanki roślinne zadania klasa 5https://matura biomist pl/tkanki-roslinne-tkanki-tworcze-zadania-otwatre-1/854

Test zawiera pytania, na które odpowiedzi powinien znać każdy maturzysta. Pytania są łatwe, dotyczą budowy i funkcji organelli komórkowych. Nadają się na rozgrzewkę, jako wstęp do dalszego pogłębiania wiedzy o komórce.     Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/organella-komorkowe-budowa-i-funkcje-test-1/833komórka test rozszezonyorganella