Test dotyczy budowy szkieletu ptaków. Pytania mają bardzo zróżnicowany poziom trudności, niektóre są bardzo szczegółowe. Zachęcam do rozwiązania zarówno przed klasówką jak i przed maturą. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-ptaki-budowa-szkieletu-ptakow-test-1/1095

Test dotyczy zagadnień związanych z cechami charakterystycznymi oraz z systematyką płazów. Poziom trudności pytań jest zróżnicowany. Zachęcam do rozwiązywania!   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-plazy-test-1/1090

  Teks dotyczy ryb chrzęstnoszkieletowych – przede wszystkim porusza zagadnienia związane z ich budową oraz fizjologią. Pytania nie należą do najłatwiejszych, ale zachęcam do rozwiązania przed przystąpieniem do matury.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-ryby-ryby-chrzestnoszkieletowe-test-1/1088

Te zadania otwarte dotyczą fazy jasnej fotosyntezy. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                       Zbiór zadań maturalnych:fotosynteza zadania maturalnehttps://matura biomist pl/proces-fotosyntezy-faza-jasna-fotosyntezy-zadania-otwarte-1/1086

Test dotyczy paprotników, a konkretnie paproci. Porusza zagadnienia związane z ich budową oraz z rozmnażaniem. Każdy maturzysta powinien rozwiązać go bez większych trudności.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/paprotniki-paprocie-test/998