Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:doswiadczenia jednofukcyjne węglowodoryoblicz mase stearyny mieszaniny kwasu palmitynowegozadania nazewnictwem pochodnych weglowodorow