Poniższe zadania otwarte dotyczą tkanek roślinnych, a dokładniej tkanek twórczych. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.                   Zbiór zadań maturalnych:mejoza zabliznianie się ranponiżej przedstawiono tkankę merystematyczna ktorej komorki znajdują się w różnych studiach mitozy