Poniższe zadania otwarte dotyczą tkanek roślinnych, a dokładniej tkanek twórczych. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.                   Zbiór zadań maturalnych:podaj 2 funkcje wakuol roślinnych niezwiązane z rónicowaniem się tkanek