Tabela potrzebna do zadań     Zbiór zadań maturalnych:czy stężenie molowe roztworu soli uwodnionych jest takie samosole uwodnione zadaniaw pewnej temperaturze rozpuszczalnosc dwoch substancji a i b jest jednakowa czy jednakowe są stezenia procwntowe molowe