Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:doswiadczenia jednofukcyjne węglowodoryoblicz mase stearyny mieszaniny kwasu palmitynowegozadania nazewnictwem pochodnych weglowodorow

W tym dziale znajdziecie zadania związane z : Nazewnictwem jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, Rysowaniem wzorów, Właściwościami chemicznymi i fizycznymi danej grupy związków, Rozróżniana jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w oparciu o charakterystyczne reakcje jakim ulega dana grupa związków, Pisania izomerów , Reakcji otrzymywania określonej grupy związków.