Tabela potrzebna do zadań     Zbiór zadań maturalnych:czy stężenie molowe roztworu soli uwodnionych jest takie samosole uwodnione zadaniaw pewnej temperaturze rozpuszczalnosc dwoch substancji a i b jest jednakowa czy jednakowe są stezenia procwntowe molowe

Zbiór zadań maturalnych:test z rozpuszczalnosci i stęrzenia procentoweRozpuszczalność i stężenie procentowe roztworu sprawdzian chemiasprawdzian z chemi zad 1 w 300g roztworu znajduje si 18 g soli oblicz stężenie procentowe tego roztworu

W tym dziale znajdziecie zadania z : Obliczaniem rozpuszczalności, Stężenia procentowego i molowego roztworu, Przeliczaniem stężeń roztworów, oraz Mieszaniem roztworów.