Zbiór zadań maturalnych:zadania maryralne z mejozy i mitozymatrua biologia zadania z mitozy i mejozyzadania maturalne z mitozy i mejozy

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących mitozy i mejozy.   Zbiór zadań maturalnych:mitoza i mejoza notatki matturalne