Test zawiera pytania, na które odpowiedzi powinien znać każdy maturzysta. Pytania są łatwe, dotyczą budowy i funkcji organelli komórkowych. Nadają się na rozgrzewkę, jako wstęp do dalszego pogłębiania wiedzy o komórce.     Zbiór zadań maturalnych:pytania do sprawdzianu z biologii klasa 7 z działu 2 Komórkowa budowa organizmów

Zbiór zadań maturalnych:komórka zadania maturalnezadania maturalne komórka