Test dotyczy budowy oraz systematyki porostów. Jest bardzo trudny, ale odważnych maturzystów zachęcam do rozwiązywania  Zbiór zadań maturalnych:grzyby i porosty zadania maturalnestrzembki grzybów i komórki glonów tworzą porosty notatka

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących grzybów.