Test dotyczy budowy oraz systematyki porostów. Jest bardzo trudny, ale odważnych maturzystów zachęcam do rozwiązywania  Zbiór zadań maturalnych:grzyby i porosty zadania maturalneporosry i grzyby liceumwymień nazwy znanych ci gatunkuw grzybuw wybierz dwie z nich i zapisz charestyczne elementy wyglądu wybranych grzybuw umożliwionych ich rozpoznanie

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących grzybów.   Zbiór zadań maturalnych:grzyby cudzożywne beztkankowce porostysprawdzian z biologii ekologia grzyby i protisty